Sosyal Sorumluluk Projeleri

Homepage Sosyal Sorumluluk Projeleri

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı 

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı 1990 yılında Hüsnü M. Özyeğin tarafından Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Vakfın çalışmaları eğitim, sağlık, kültür ve kırsal kalkınma üzerinde yoğunlaşmış bulunmaktadır. Çok sayıda okul, kız öğrenci yurdu ile ihtiyaç ve afet bölgelerinde toplum ve sağlık merkezleri yapmış, maddi destek ihtiyacı olan başarılı öğrencilere eğitim bursu sağlamış, ayrıca kültürel mirasın korunması ve sürdürülmesi amacıyla aralarında Galata Mevlevihanesi'ni ve Ayasofya Müzesi'nin idari binaları gibi önemli restorasyon projeleri üstlenmiştir.
 
Hüsnü M. Özyeğin Vakfı'nın gelecek nesillere mirası olan Özyeğin Üniversitesi, Türkiye'nin beşeri ve fikri kaynakları için Vakfın önemli bir katkısı olarak kurulmuştur. İlk öğrencilerini 2008 yılında kabul eden Özyeğin Üniversitesi, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak topluma hizmetini sürdürmektedir. 
 

Anne ve Çocuk Vakfı 

AÇEV’in ilk adımları Türkiye’de okul öncesi eğitimin çocukların sadece %7’sine ulaştığı gerçeğinden yola çıkarak 1980’li yıllarda Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Prof. Dr. Diane Sunar ve Prof. Dr. Sevda Bekman tarafından yürütülen bir proje ile atıldı. Bu çalışmalar sonunda alternatif bir okul öncesi eğitim modeli olan Anne Çocuk Eğitim Programı (AÇEP) geliştirilir ve ilk uygulamalara başlar. Elde edilen başarılı sonuçlar ışığında ve Kurucu Başkan Ayşen Özyeğin’in önderliğinde Anne Çocuk Eğitim Vakfı 1993 yılında kurulmuştur.
Fiba Grubu kuruluşundan bu yana AÇEV'in ana sponsorudur. 
 
 
Fiba Gönüllüleri Programı Nasıl Oluştu ? 
 
2012 yılında Fiba Grubu çalışanları ile Hüsnü Özyeğin Vakfı işbirliğinde başlatılan "Kırsalda Umut Var" Projesi ile Özyeğin Vakfı'nın çalıştığı köylerde yoksul kırsal toplulukların yaşam kalitelerini arttırmak için çeşitli gönüllü projeleri üretip hayata geçirdi. Bu projelerin bir kısmını Fiba şirketleri finanse etti, bir kısmında bizzat Fiba çalışanları yer aldı. Kısa sürede 100'ü aşkın kişinin katıldığı etkinlikler ile oluşum isimlendirilerek Fiba Gönüllüleri doğdu. Bu çalışmalar sonucunda Özel Sektör Gönüllüler Derneği'nin 2012 yılı "En Başarılı Gönüllülük Projesi" ödülüne layık görüldü.
 
Polyak Fiba Gönüllüleri olarak bölgemizde sosyal sorumluluk projelerine destek verirken, Fiba Group ortak gönüllülük projelerine de katılım sağlıyoruz. 
 
 

Atma Bağışla! TEGV Teknoloji Atık Toplama Kampanyası

Polyak Fiba Gönüllüleri olarak TEGV Teknoloji Atık Kampanyası Atma Bağışla Projesi’ni katıldık. Çevreyi kirletmemek için elektronik atıklarımızı TEGV’e bağışlayarak 3 çocuğumuzun 1 yıllık eğitim ihtiyacına destek sağladık. Böylece hemen çocuklarımızın eğitimine destek olurken hem de çevreci kaynak yönetimi gerçekleştirmenin mutluluğunu paylaştık. 
 

Polyak Gönüllüleri Wings for Life World Run İzmir’de…

Koşamayanlar için Mayıs 2018 de 83,52 km koşup 835 TL TEGV e bağış yapıldı, Mayıs 2019 da da 110,74 km koşulup 1500 tl TEGV e bağış yapılmıştır. 
 
Polyak Fiba Gönülleri 2018 ve 2019 yıllarında “Wings for Life World Run” İzmir koşusuna katıldı. Gönüllülerimiz koşamayanlar için 2018 yılında 83.052 KM, 2019 yılında 110.74 KM koşarak hem Omurilik Felcine yönelik farkındalık oluşmasına hem de topladıkları bağışlar ile TEGV’e katkıda bulundular.
 

Kadına Şiddete Dur Diyoruz !

Polyak Fiba Gönüllüleri “Kadınlara Yönelik Şiddete Dur!” demek amacıyla Kadınlara Yönelik Şiddete Farkındalık Yaratma Kampanyası’na (UNiTE) destek verdi. Destek olan tüm gönüllülerimize teşekkür ederiz.
 

Köy Destek Faaliyetleri 

Komşu köylerimizin tesis ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar yaptık. Elmadere Köyü İlköğretim Okulu ve Cem Evi, Kalemköy Düğün Salonu, Arpadere Düğün Salonu Polyak tarafından gerçekleştirilip işletmeye alınmıştır.
 

KAÇUV 

Her yıl 15 Şubat’da kanser hastalığına dikkat çekmek, kanserli çocuklarımıza yanlarında olduğumuzu göstermek ve KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı)’a destek olmak için farkındalık çalışmaları yapıyoruz.

 

Kırsalda Umut Var ! 

Hüsnü M. ÖZYEĞİN Vakfı Kırsal Kalkınma Programı adıyla kırsal bölgelerdeki refahı artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Kilis ve Bitlis köylerinde yaşayan Ravanda kadınların hazırladığı doğal ürünlerden Polyak olarak sipariş vererek bu bölgede yaşayan kadınlara destek olduk.