About Us

Homepage About Us

Polyakeynez Enerji Üretim Madencilik, ülkemizin en önemli linyit havzalarından olan Soma Havza’sında, İzmir’in Kınık ilçesinin idari sınırında bulunmaktadır.

Kınık Linyit Madeni 2014 yılında Elmadere mahallesi yakınlarında 82015 ve 201100458 nolu işletme ruhsatı ile faaliyette olan bir yeraltı işletmesidir. 

1 ana galeri ve 2 kuyudan oluşan işletme, Türkiye’nin en derin yer altı linyit madeni olma özelliğine sahiptir. Ülkemizin en yüksek kalitede linyit kömürünün çıkarıldığı madende, 3.000'den fazla çalışan istihdam edilmektedir. Yatırım altyapısı 8,5 milyon ton/yıl kömür üretim kapasitesine uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Maden sahasının toplam kaynağının maden ömrü boyunca yaklaşık 225 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir.

Seçilen üretim yöntemi göçertmeli tam mekanize uzun ayak metodu’dur(LTCC).  Bu metod, Polyak Eynez üretim operasyonlarında 25 metreyi bulabilen kalın kömür damarlarının tek seferde yüksek verimle kazanılmasını sağlamaktadır. Göçertmeli tam mekanize uzun ayak sistemi, göçük bölgesinde kalan kömüre ulaşımı ve göçük kömürünün %80’ e varan bir verimle üretimini sağlayarak rezervin mümkün olabilen en yüksek tasarrufla kazanımını sağlamaktadır.

Üretilen kömür, lavvar (kömür hazırlama ve zenginleştirme tesisi) tesisine nakledilir. Tüvenan kömürün yıkama ve safsızlıklardan arındırılması için lavvar tesisine nakliyesi yeraltından ana bantlar vasıtasıyla yapılmaktadır.

Yüksek ısıl değerin yanı sıra, %1’in altındaki kükürt oranı ülke ortalamasının çok altında, taş kömürü değerlerine denk seviyededir. Bünye nemi, kül oranı ve uçucu madde değerleri açısından da yüksek kalite bir ürün olduğu yapılan analizler ile kanıtlanmıştır.

Kınık linyit sahasında bulunan KM2 kömürü kalorifik değeri 6.000 kcal'a kadar çıkabilmektedir. Dolayısıyla sahadaki kömür tanımlaması literatüre göre linyit olarak değil, alt-bitümlü kömür olarak değerlendirilebilir.