Polyak Eynez'de Kariyer

Anasayfa Polyak Eynez'de Kariyer

İşe Alım Süreçleri

Polyak Eynez bünyesinde açılan pozisyonlar Fiba Holding / Kariyer Net ve Polyak Eynez üzerinden yayınlanmaktadır. İşe alım süreçleri esnasında başvuru yapan adayların özgeçmişleri titizlikle değerlendirilmekte ve adaylar başvurularının durumu ile ilgili bilgilendirilmektedir. Polyak Eynez’de tüm başvurular gizli tutulur ve seçim süreçleri adayların pozisyondan beklenen yetkinliklere uyumuna göre ilerler. Bazı pozisyonlarda Detay Algı veya Genel Yetenek testleri uygulanır.

Gelişim Yönetimi

Şirket vizyon, misyon ve hedefleri ile uyumlu entegre bir gelişim yönetimi yaklaşımı uygulanır. Hedeflenen şirket iş sonuçlarını gerçekleştirmek için bir taraftan gerekli mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırılmaya çalışılırken bir taraftan da kurum kültürünü ve şirket değerlerini destekleyecek gelişim ve liderlik programları yürütülür.

Performans Yönetimi

Bireysel performansın değerlendirilmesine yönelik; şirket vizyon, misyon ve stratejileri ile uyumlu, sistematik, entegre, adil, ölçülebilir, gelişim odaklı bir Performans Değerlendirme Sistemi uygulanmaktadır. Yüksek performansları görünür kılmak ve gelişim alanlarını belirleyerek gelişim programlarına veri sağlamak Performans Değerlendirme Sistemimizin öncelikli amacını oluşturmaktadır.

images2458628651

Endüstriyel İlişkiler

Polyak Eynez yasal mevzuat gerekliliklerine uyum içerisinde çalışmayı bir şirket politikası olarak benimser. Çalışanların iş yerinde yaşayabilecekleri sorunlarda hızlı aksiyon almak için bir çok farklı sistem uygulamaya alınmıştır. Çalışan memnuniyetini ve bağlılığını arttırmak, sürekli gelişimi teşvik etmek ve sektördeki en iyi uygulamaları Polyak’a kazandırmak temel amaç olarak belirlenmiştir.

01.04.2018 tarihinde Öz Maden İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalamıştır.