Metan Drenaj Sistemleri

Anasayfa Metan Drenaj Sistemleri

Kömür ve yan kayaç içerisindeki metan temel olarak; çatlak, kırık ve gözeneklerde serbest gaz, çatlaklarda / gözeneklerde yüzeye tutunmuş veya kömür içerisinde çözünmüş halde olmak üzere 3 farklı şekilde bulunur. Ocak içi metan drenaj sisteminde kullanılan ve basınçlı hava ile çalışan venturilerin çalışma prensibi, elektrikli pompaların basınç farkı yaratıp formasyon içindeki gazı emmesine dayalıdır. İşletmemizde ocak içi metan drenaj sistemi Mayıs-2021' den beri verimli bir şekilde işletilmektedir/yönetilmektedir.