Maden Teknolojilerimiz

Anasayfa Maden Teknolojilerimiz

Kömür ve yan kayaç içerisindeki metan temel olarak; çatlak, kırık ve gözeneklerde serbest gaz, çatlaklarda / gözeneklerde yüzeye tutunmuş veya kömür içerisinde çözünmüş halde olmak üzere 3 farklı şekilde bulunur. Ocak içi metan drenaj sisteminde kullanılan ve basınçlı hava ile çalışan venturilerin çalışma prensibi, elektrikli pompaların basınç farkı yaratıp formasyon içindeki gazı emmesine dayalıdır. İşletmemizde ocak içi metan drenaj sistemi Mayıs-2021' den beri verimli bir şekilde işletilmektedir/yönetilmektedir.

Derin ve uzun galerilerin havalandırmasını, yedekli bir şekilde tahsis edilmiş güçlü fanlar ve Türkiye’de ilk kez kullanılan 1400 mm çapında, anti statik ve alev almaz fan tüpleri ile sağlıyoruz. Spesifik yazılımlar ile modellemesi yapılan hava akışlarını, otomasyon sistemi sayesinde maden kontrol merkezinden anlık olarak takip edebiliyoruz.

İşletmemizde, kuyu ve desandre bölgelerinde olmak üzere iki adet sistem odası bulunmaktadır. Yer altına 25 kilometrenin üzerinde ördüğümüz fiber hatlar sayesinde, tüm ekipmanlar ile ilgili verileri sistemler aracılığı ile yer üstündeki bu odalara taşıyabilmekteyiz.

İşletmemizde topografik ölçüm teknolojisi ve bilgisayar programları (Autocad Civil 3D, Netcad, Amberg Tunnel) ile maden planı, projeye uygun bir şekilde yer altında uygulanabilmekte, deformasyon ölçümleri yapılabilmekte ve formasyon birimleri, sondajlar ve ilerlemeler hassas bir şekilde ölçülerek 3 boyutlu modeller oluşturulabilmektedir. Yer altında ilerleme yapılan galerilere, istikameti gösteren lazer montajı yapılarak, yatay ve düşey yönlerde yapılan çalışmaların maden planı ile birebir uyumlu olması sağlanmaktadır.

İşletmemizde; 3 boyutlu madencilik yazılım programı ile kömür damar geometrisinin sayısal modeli sürekli güncellenmekte ve bu modele göre tüm işletmeyi ilgilendiren, uluslararası standartlarda maden planlama çalışmaları yapılmaktadır.

İşletmemizde İHA teknolojisi ve ona uygun bilgisayar programları sayesinde, madencilik faaliyetleri sonrası yer üstünde oluşan tasman hareketlerinin belirlenmesi, yer altından üretilerek stoklanan kömürün kübaj hesaplamaları gibi verileri elde edebilmekteyiz.

Yer altında kömürün kendiliğinden kızışma (oksidasyon) şeklinde bir soruna yol açmaması için proaktif olarak kömür alınan bölgelere (ayak) azot gazı basımı ve kül uygulaması yapılmaktadır. Aynı yöntemler, kendiliğinden meydana gelen kızışmalara müdahalede de kullanılmaktadır.

Kömür zenginleştirme tesisleri, 3 ürünlü siklon ile ayırma prensibiyle çalışmaktadır. Siklon, temiz kömür ve ara ürün ile atığı tek seferde ayırmaktadır. Böylece ayırma prosesi çok basit hale gelmekte, toplam yatırım bedelini oldukça azaltmaktadır. Kömür besleme ünitesi, hazırlık bölümü, ana sistem makine ve ekipmanlar, nakliye ekipmanları, yapısal ekipman ve unsurlar olarak 5 bölümden oluşan bu sistemi Polyak Eynez olarak kaliteli ve hızlı verim almak için kullanıyoruz.

Yer altında kömürün üretiminden, yer üstüne nakledilmesi, zenginleştirilmesi ve paketlenmesine kadar tüm süreçlerdeki proses ve ekipmanları kontrol merkezimizde takip ederek, güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasına katkıda bulunulmaktadır. Aynı zamanda, kontrol merkezimizde kullanmış olduğumuz fiber altyapı destekli teknolojiler sayesinde, yer altı ve yer üstü arasında kesintisiz bir iletişim ve izleme sağlamaktayız. 

Personel takip sistemi, yer altında çalışan personellerin ve / veya ekipmanların yer üstünde belli bir noktadan izlenerek, belli düzeyde kayıtların alınmasına olanak veren elektriksel donanım ve yazılım kısımları bulunan bir sistemdir. Sistem, acil durumlarda anında müdahale etme süresini kısaltır ve iş güvenliğine önemli katkı sağlar.

Polyak Eynez olarak; çalışan ve tahkimat güvenliğini ileri düzeyde sağlamak için uygulanan tahkimat çalışmalarına (çelik tahkimat, püskürtme beton uygulaması vb.) ilave olarak 2016'dan beri halat saplama uygulaması da kullanmaktayız.

Polyak Eynez’de bulunan; hava perdeli kuru ve sulu tip toz bastırma sistemleri ve hava perdesiz toz bastırma sistemleri, kazı ekipmanlarının tambur uç kısımlarında bulunan su fisketeleri yardımıyla tozun kaynağında bastırılması ve tozu seyreltebilecek miktarda yeterli havanın çalışma yerlerine gönderilmesi gibi uygulamalar ile tozla etkin şekilde mücadele edilmektedir.