Maden Teknolojilerimiz

Anasayfa Maden Teknolojilerimiz

İşletmemizde İHA teknolojisi ve ona uygun bilgisayar programları sayesinde, madencilik faaliyetleri sonrası yer üstünde oluşan tasman hareketlerinin belirlenmesi, yer altından üretilerek stoklanan kömürün kübaj hesaplamaları gibi verileri elde edebilmekteyiz.

İşletmemizde; 3 boyutlu madencilik yazılım programı ile kömür damar geometrisinin sayısal modeli sürekli güncellenmekte ve bu modele göre tüm işletmeyi ilgilendiren, uluslararası standartlarda maden planlama çalışmaları yapılmaktadır.

İşletmemizde topografik ölçüm teknolojisi ve bilgisayar programları (Autocad Civil 3D, Netcad, Amberg Tunnel) ile maden planı, projeye uygun bir şekilde yer altında uygulanabilmekte, deformasyon ölçümleri yapılabilmekte ve formasyon birimleri, sondajlar ve ilerlemeler hassas bir şekilde ölçülerek 3 boyutlu modeller oluşturulabilmektedir. Yer altında ilerleme yapılan galerilere, istikameti gösteren lazer montajı yapılarak, yatay ve düşey yönlerde yapılan çalışmaların maden planı ile birebir uyumlu olması sağlanmaktadır.

İşletmemizde, kuyu ve desandre bölgelerinde olmak üzere iki adet sistem odası bulunmaktadır. Yer altına 25 kilometrenin üzerinde ördüğümüz fiber hatlar sayesinde, tüm ekipmanlar ile ilgili verileri sistemler aracılığı ile yer üstündeki bu odalara taşıyabilmekteyiz.

850 m’ye varan derinlikte gerçekleştirdiğimiz madencilik faaliyetlerimizde formasyondan gelen yaklaşık 400 m3/saat sızıntı suların operasyonel güvenlik ve iş güvenliği yönetimi için sular, pompalar aracılığı ile yer üstüne iletilmektedir. Yer üstüne iletilen suların Tikiner veya Modüler Tank sistemlerinden geçirilmesiyle, atık su içerisindeki askıda katı maddelerin hızla çökeltilmesi ve çamurun atılması sağlanmaktadır. Böylece alıcı ortama hem ilgili yasal düzenlemelere uygun hem de çevreye zarar vermeyen temiz su deşarj edilmiş olur.

İşletmemizde kömürün kendiliğinden kızışmasını engelleyici proaktif uygulamalardan azot gazını kullanmaktayız. Azot gazını yer altına iletmek için sıvı azot tesisi ve azot üretim jeneratörü olmak üzere iki ayrı tesisimiz bulunmaktadır.

Ruhsatımızdaki kömür varlığını ve geometrisini belirleyebilmek amacıyla jeofizik yöntemlerden faydalanarak sahamızın röntgenini çekmekteyiz. Bu aşama sonrasında arama ve rezerv geliştirme planları kapsamında uluslararası standartlarda sondaj çalışmaları yapmaktayız. Şu ana kadar 150 adet, toplamda 142.500 m yer üstü sondaj çalışmasını tamamlamış olup hâlâ devam etmekteyiz. Ayrıca 6 adet hidrojeolojik amaçlı su gözlem kuyusu/sondajı ile anlık olarak yer altı su ölçümlerini gerçekleştirebilmekteyiz.

İşletmemizde kullanılan Elektronik Uzunluk ve Açı Ölçer (Total Station) ile; yer üstündeki poligon ağı referans alınarak, yer altında hassas şekilde koordinat sistemi oluşturulur. Bu sistem ile yer altında gerçekleştirilen faaliyetlerin uzaydaki konumu sağlıklı bir şekilde teşhis edilmiş olur. İlerleme sağlanan yer altı galerilerinde; ATEX özellikli lazer pointerlar kullanılarak Maden Projesi sağlıklı bir şekilde uygulanmaktadır.

İşletmemizde; kuyu ve desandre yerleşkelerinde olmak üzere 9 adet yüksek kapasiteli jeneratör bulunmaktadır. Toplam kurulu gücü 20 MVA olan bu jeneratörler, 70.000 haneli bir yaşam alanına enerji sağlayabilecek güçtedir. Bu altyapımız ile olası bir enerji kesintisinden etkilenmeyerek tüm sistemimiz çalışmaya devam etmektedir.

Polyak Eynez olarak; düzenli bir şekilde periyodik bakımları yapılan ve kontrolleri sağlanan 120 kişi ve 25 ton malzeme nakil kapasiteli, yüksek teknolojili 860 m derinliğindeki servis kuyusu ile yer altı ve yer üstü arasındaki insan ve malzeme nakliyatımızı güvenli olarak kısa bir sürede gerçekleştiriyoruz.

Güçlü fiber altyapımızın desteğiyle, yer altı ve yer üstü arasında kesintisiz iletişimi ve lokasyon takibini sağlayabilmek için; personel takip cihazlarını ve telefon/telsiz/megafon gibi haberleşme araçlarını kullanmaktayız. Uygun patlamazlık sertifikasına (ATEX) sahip yer altı telsizlerini kullanarak yer altı ve yer üstü arasındaki iletişimi etkili bir şekilde sağlayıp iyi yönetebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

İşletmemizde; bulunduğumuz havzada ilk defa kullanılmakta olan ve üretimde kalitenin artmasını sağlayan üç ürünlü siklon teknolojisi uygulanmaktadır.