İSG Politikası

Anasayfa İSG Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 

Bütün işyerlerimizde ve bütün faaliyetlerimizde çalışanlarımız, stajyerlerimiz, ziyaretçilerimiz ve yüklenicilerimiz için güvenli çalışma ortamları sağlanması,

Çalışma ortamlarında belli periyotlarla denetimler yaparak, çalışma ortamlarının ve çalışma süreçlerinin sürekli güvenli kalmasının sağlanması,

İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,

Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemlerin alınması suretiyle verimliliğin artırılması,

“Hiçbir iş, insan sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak kadar acele ve önemli olamaz” ilkesiyle çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması,

Yürürlükteki İSG Mevzuatına uygun olarak hareket edilmesi,

Yıllık İSG programı oluşturulması ve uygulanması,

Çalışanlarımızın İSG konusunda duyarlı olmalarını, iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi için aktif katkıda bulunmalarının sağlanması,

Ortam kaynaklı kazaların engellenmesi için çalışma ortamlarının analizini yaparak tüm önlemlerin alınması,

Davranış odaklı kazaların engellenmesi için çalışanlarımızın tüm eğitim ihtiyaçlarının karşılanması,

İSG performansının geliştirilmesi için kaynak ayrılması,

Yapılan işe ve çalışana uygun kişisel koruyucu malzemelerinin kullanımının sağlanması,

Yaşanan bütün vakaların detayları ile analiz edilerek, tekrarının yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması,

taahhüdümüzdür.