İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Anasayfa İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

*Bütün işyerlerimizde ve bütün faaliyetlerimizde çalışanlarımız, stajyerlerimiz, ziyaretçilerimiz ve yüklenicilerimiz için güvenli çalışma ortamları sağlanması,

*Çalışma ortamlarında belli periyotlarla denetimler yaparak, çalışma ortamlarının ve çalışma süreçlerinin sürekli güvenli kalmasının sağlanması,

*İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,

*Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemlerin alınması suretiyle verimliliğin artırılması,

*“Hiçbir iş, insan sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak kadar acele ve önemli olamaz” ilkesiyle çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması,

*Yürürlükteki İSG Mevzuatına uygun olarak hareket edilmesi,

*Yıllık İSG programı oluşturulması ve uygulanması,

*Çalışanlarımızın İSG konusunda duyarlı olmalarını, iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi için aktif katkıda bulunmalarının sağlanması,

*Ortam kaynaklı kazaların engellenmesi için çalışma ortamlarının analizini yaparak tüm önlemlerin alınması,

*Davranış odaklı kazaların engellenmesi için çalışanlarımızın tüm eğitim ihtiyaçlarının karşılanması,

*İSG performansının geliştirilmesi için kaynak ayrılması,

*Yapılan işe ve çalışana uygun kişisel koruyucu malzemelerinin kullanımının sağlanması,

*Yaşanan bütün vakaların detayları ile analiz edilerek, tekrarının yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması,

taahhüdümüzdür.