İş Sağlığı ve Güvenliği

Anasayfa İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Değerimizdir

 

Polyak Eynez olarak faaliyetlerimizi tüm çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin ve yöre halkının sağlık ve güvenliğini koruyacak şekilde yürütüyoruz.

Faaliyetlerimizde riskleri en düşük seviyeye indirmek adına hazırlamış olduğumuz Sağlık ve Güvenlik Dokümanımıza (prosedürümüze) uygun şekilde proaktif önlemler alıyor, uygun sistemler kurup, denetim ve kontroller gerçekleştiriyoruz.

Yeraltı kömür madenciliğinin özel risklerini de dikkate alacak şekilde proaktif önlemlerle çalışmalar yürütüyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamıza uygun şekilde süreçlerimizi yönetiyoruz.

Bütün çalışanlarımızın İSG konularında eğitim almalarını sağlıyoruz. Çalışanlarımızın yaptıkları işlere uygun mesleki eğitim almaları/mesleki yeterlilik sahibi olmaları için uygun çalışmaların yapılmasını sağlıyoruz.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi Kurulumu ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz.