Hakkımızda

Anasayfa Hakkımızda

Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.

 

Polyak Eynez, Fiba Grubu ve Polat Madencilik ortaklığı ile 2014 yılında kurulmuştur. Kınık linyit kömür havzasında bulunan ruhsat alanında faaliyet gösteren şirketimiz, İzmir’in Kınık ilçesinin sınırları içinde bulunmaktadır.

Türkiye’nin en derin ve en teknolojik yer altı linyit madeni olma özelliklerini taşıyan Kınık Linyit Maden İşletmemiz’de bir ana galeri (Desandre) ve iki kuyu ile yer üstü bağlantısı sağlanmakta, arkadan göçertmeli tam mekanize uzun ayak metodu (LTCC) ile üretim yapılmaktadır. Bu yöntemle kalınlığı 25 metreyi bulabilen kalın kömür damarlarında güvenli ve verimli üretim yapılması amaçlanmaktadır. Üretilen kömür, yer üstünde bulunan kömür hazırlama tesisinde işlenerek hem evsel ısınmada hem de sanayide kullanılacak şekilde piyasaya sunulmakta; ülkemizdeki enerji ihtiyacını karşılamak üzere ithal kömüre alternatif bir ürün olarak kullanılmaktadır.

Polyak Eynez, sürdürülebilir enerji üretimi anlayışıyla, sahip olduğu bilgi ve tecrübeyle birlikte teknolojinin etkin kullanımını da sağlayarak Türk madenciliğini geliştirmek, dünya standartlarında madencilik anlayışını yerleştirmek ve ülkemizin doğal kaynaklarını etkin şekilde kullanabilmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Faaliyetlerini, “Yeşil Madencilik” anlayışı ile yürüten şirketimiz, ekolojik hassasiyetler doğrultusunda öncelikle “su ve karbon ayakizi” hesaplamaları yaparak gerek ulusal gerekse uluslararası sertifikasyon süreçlerini tamamlama aşamasına gelmiştir. Oluşturulan sürdürülebilir ekolojik yönetim planı doğrultusunda maden sahası bölgesinde “Yapay Zekalı Sürdürülebilir Tarım” projeleri geliştirilirken, temiz enerji kullanımına amacıyla “Güneş Enerji Santrali (GES)” yatırımı planlanmıştır. Bu proje ve yatırımlara yönelik çalımalar devam etmektedir.

Yerinde kırsal kalkınmanın önemine inanan şirketimiz, bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirmekte, yerel halk, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile ortak sosyal projeler geliştirmektedir.

Potansiyelini Çıkar, Geleceğini Yarat!” sloganı ile yola çıkan Polyak Eynez, dünya standartlarında sürdürülebilir çevre, sağlık, iş güvenliği ve insan kaynakları yaklaşım ve uygulamalarıyla, madencilikte ve gelişen enerji sektöründe öncü olmayı hedeflemektedir.