Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Anasayfa Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Ülkemizin yerel kaynaklarını etkin kullanarak ve var olan potansiyelini çıkararak güçlü bir gelecek yaratmak için çalışan Polyak Eynez Enerji Üretim ve Madencilik olarak Bizler;

* Müşteri odaklı yaklaşımımızla, modern ve teknolojik üretim yöntemlerini kullanarak kaliteli ürün ürütmeyi,
* Taşın altına yüreğini koyan tüm çalışanlarımıza yönelik güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları yaratmak için olası tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve/veya riskleri en aza indirerek, iş kazası oluşmasını ve sağlığın bozulmasını önleyecek faaliyetler yürütmeyi,
* Çevrenin korunması amacı ile etkin doğal kaynak ve enerji kullanımı, kontrollü karbon salınımı, atık azaltılması ve geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak kirliliğin önlenmesini,
* Birlikte başarmanın gücüne inancımızla, çalışanlarımızın/çalışan temsilcilerimizin katılımlarını sağlamayı ve onlara danışmayı,
* İnsan kaynağımızın yetkinliğini eğitim ve gelişim faaliyetleri ile desteklemeyi,
* Paydaşlarımıza olan sorumluluğumuzun farkındalığıyla, bilgi varlıklarına yönelik riskleri azaltmayı, bilginin ve verinin gizliliğini sağlamayı, bütünlüğünü korumayı ve yetki dahilinde erişimleri sağlamayı,
* Sürdürülebilir güçlü sağlıklı bir gelecek oluşturmak amacıyla, toplum dahil ilgili tüm tarafların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik çalışmalar yapmayı,
* Ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartlara uymayı,
* Entegre Yönetim Sistemimizin performansını gözden geçirip sürekli iyileştirmeyi,

Taahhüt ederiz.