Azot Gazı Üretim ve İletim Tesisleri

Anasayfa Azot Gazı Üretim ve İletim Tesisleri

İşletmemizde kömürün kendiliğinden kızışmasını engelleyici proaktif uygulamalardan azot gazını kullanmaktayız. Azot gazını yer altına iletmek için sıvı azot tesisi ve azot üretim jeneratörü olmak üzere iki ayrı tesisimiz bulunmaktadır.