Atık Su Arıtma Tesisi

Anasayfa Atık Su Arıtma Tesisi

850 m’ye varan derinlikte gerçekleştirdiğimiz madencilik faaliyetlerimizde formasyondan gelen yaklaşık 400 m3/saat sızıntı suların operasyonel güvenlik ve iş güvenliği yönetimi için sular, pompalar aracılığı ile yer üstüne iletilmektedir. Yer üstüne iletilen suların Tikiner veya Modüler Tank sistemlerinden geçirilmesiyle, atık su içerisindeki askıda katı maddelerin hızla çökeltilmesi ve çamurun atılması sağlanmaktadır. Böylece alıcı ortama hem ilgili yasal düzenlemelere uygun hem de çevreye zarar vermeyen temiz su deşarj edilmiş olur.